Товари по време на превоз

Застраховка на товари по време на превоза им (карго застраховка)

Предназначението на тази застраховка е да защити собствениците на транспортираните товари от възможните рискове по време на транспортирането. Застраховката може да се приложи за всички товари, превозвани с всякакъв вид транспорт.

Покритията на застраховката са следните:

·         основно – съгласно условията на международно прилаганите Институтски карго клаузи; това покритие може да се отнася за всички рискове, за изрично посочени рискове, или да е минимално застрахователно покритие

·         допълнителни – за кражба, за недоставяне, за случаи на стачки или война, за повреди поради повреждане на хладилни инсталации, а за чупливи товари – за счупвания поради естеството им; могат да се добавят и други допълнителни покрития, съобразно естеството на превозваните товари и други обстоятелства

 * За ВНОС ще ни трябват следните документи:

Оригинална форма на документи: Търговска фактура, опаковъчен лист и сертификат за произход на стоката;

Обвързваща тарифна информация (BTI), ако имате такъв документ

Други съпътстващи търговската сделка документи в оригинал за представяне в митническата администрация;

Потвърдено заявление за митническо представителство в сайта на Агенция Митници

EORI номер на вашата компания

Възлагателно писмо към АЕ ШИППИНГ ООД

За ТРАНЗИТ ще ни трябват следните документи:

Копие от: Търговска фактура, опаковъчен лист и сертификат за произход на стоката

Други съпътстващи търговската сделка документи в оригинал за представяне в митническата администрация;

Потвърдено заявление за митническо представителство в сайта на Агенция Митници

EORI номер на вашата компания

Възлагателно писмо към АЕ ШИППИНГ ООД

За да установим режим ИЗНОС за трети страни, ще ни трябват следните документи:

Оригинална форма на документи: Търговска фактура, опаковъчен лист и сертификат за произход на стоката;

Други съпътстващи търговската сделка документи в оригинал за представяне в митническата администрация;

Потвърдено заявление за митническо представителство в сайта на Агенция Митници

EORI номер на вашата компания

Възлагателно писмо към АЕ ШИППИНГ ООД