Certificates

НСБС (Националното сдружение на българските спедитори) – от 2019г.

НСБС е национално представителна браншова организация, която представлява интересите на транспортно-спедиторския и логистичен бранш. Сдружението обединява почти всички доказани фирми, които покриват целия спектър на спедицията и логистиката, извършват над 2/3 от международните спедиторски услуги, реализират над половината от приходите и 83% от брутната печалба в спедиторския бранш. НСБС е член на ФИАТА, Международната федерация на спедиторските асоциации и КЛЕКАТ, Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги.

НОМА (Националната Организация на Митническите Агенти)

НОМА (Националната Организация на Митническите Агенти), е създадена като независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел през м. Май 1999 г. Организацията е създадена с идеална цел, да служи като посредник в диалога между членовете си и компетентните държавните институции