ПРАВИЛАТА ЗА ВЪГЛЕРОДНИЯ ИНТЕНЗИТЕТ И СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНКА НА КОРАБИТЕ ВЛИЗАТ В СИЛА НА 1 НОЕМВРИ

Измененията в правилата на Международната морска организация (IMO) относно въглеродния интензитет и системата за оценка на корабите влязоха в сила на 1 ноември като част от по-големите усилия за декарбонизация на корабната индустрия. Това се случва два месеца преди задължителните изчисления за енергийна ефективност, които ще се изискват от всички кораби от януари 2023 г.

Правилата CII, EEXI на IMO влизат в сила: „Измененията на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), Анекс VI, влизат в сила на 1 ноември 2022 г.“, се казва в изявление на IMO, отбелязвайки, че това надгражда усилията, започнати за първи път през 2011 г., и рамката на Първоначалната IMO Стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове от кораби, създадена през 2018 г.

IMO каза, че тези технически и оперативни изменения изискват корабите да подобрят своята енергийна ефективност в краткосрочен план и по този начин да намалят своите емисии на парникови газове.

Последните изменения за първи път прилагат оценките за енергийна ефективност не само за новопостроени, но са разширени с „Индекс за енергийна ефективност на съществуващ кораб“ (EEXI), който ще се използва за изчисляване на индикатора за въглероден интензитет.

IMO noted that from January 1, 2023, it will be mandatory for all ships to calculate their attained EEXI to measure their energy efficiency and to initiate the collection of data for the reporting of their annual operational carbon intensity indicator (CII) and CII rating.

Първото годишно отчитане ще бъде завършено следващата година с първоначални рейтинги на CII, дадени през 2024 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

4 + two =