Застраховка Отговорност на превозвача

Съгласно тази застраховка превозвачът поема отговорност за евентуални повреди, загуби или унищожаване на товарите, които превозва със собствени или наети от него превозни средства. Застраховката се отнася за повреди и липси на товари при вътрешни и при международни превози, най-често извършвани с автомобилен транспорт. За вътрешните автомобилни превози се прилага Законът за автомобилни превози, гл. V, раздел IV, а за международните – Конвенцията за международни автомобилни превози (Конвенция CMR), гл. IV. /За пълния списък на данните можете да изтеглите и разгледате текста на Конвенцията CMR от www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/cmr_e.pdf

Размерите на застраховките при повреди или липси на товари се определят: за вътрешните автомобилни превози – съгласно чл. 71 от Закона за автомобилни превози, а за международните  – съгласно чл. 23, пар.3 на Конвенцията CMR.